Trustpilot

Trustpilot er en anmeldelsesside, hvor dine kunder kan skrive en anmeldelse af din webshop, om deres købsoplevelse. Selvom du ikke er tilmeldt Trustpilot kan de stadig anmelde din virksomhed.

Hvis du sørger for at samle en masse anmeldelser ind (Positive anmeldelser), kan det have en positiv påvirkning af potentielle kunder, da du via disse anmeldelser viser, at du yder en god service og har gode produkter. Hvis du derimod ikke sørger for at få nogle gode anmeldelser, kan en sur kunde, hurtigt ødelægge dit omdømme på nettet.

 

Se film om Trustpilot